COMBO PACKAGE

Gói tối ưu cho doanh nghiệp muốn hợp tác với EazyViral lâu dài. Có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để bàn bạc về dự án

LOGO

 • Không giới hạn số lượng concept
 • Không giới hạn số lượt sửa đổi

WEBSITE

 • 2 Concepts
 •  Không giới hạn số page

STATIONARY

 • 3 Concepts
 • Không giới hạn số lượt sửa đổi

BROCHURE

 •  3 Concepts với chỉnh sửa màu sắc tùy chọn
 • Không giới hạn số lượt sửa đổi

BANNERS

 • 2 Concepts với nhiều kích thước phổ thông
 • Không giới hạn số lượt sửa đổi

SOCIAL MEDIA DESIGN

 •  Bất kì nền tảng mạng xã hội (Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube)

$1,099

Customer Feedback & Reviews

Here at Eazy Viral we pride ourselves in exceptional service and affordable prices. Don’t just take our word for it – check out our customer reviews below

There are no reviews yet.

Be the first to review “COMBO PACKAGE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *